Hỏi / Đáp

Danh sách SỐ ĐIỆN THOẠI cần thiết dành cho lao động Việt ở Đài Loan!

Dưới đây là các số điện thoại tiện ích nhất giúp cho lao động an toàn khi sống xa quê hương khi XKLĐ Đài Loan làm việc:Hình ảnh minh họa
 
Đường dây nóng khiếu nại ở sân bay機場申訴專線: 03-3983974.
 
Đường dây tư vấn bảo vệ lao động nước ngoài 24/24外籍勞工24小時諮詢保護專線: 1955.

Trung tâm bảo vệ nạn nhân bị quấy rối tình dục婦幼保護專線: 113.
 
Đường dây nóng phục vụ lao động Việt Nam越南勞動服務專線: 0800-017858.
 
Cục huấn luyện nghề nghiệp Uỷ ban lao động勞委會職訓局: 02-85902255/02-8590256.
 
Văn phòng hôn nhân và lao động Việt Nam - Giải đáp thắc mắc về các vấn đề tiền lương, công việc 越南外勞及配偶辦公室: 03-2170468.

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc越南駐台北文化經濟辦事處勞工管理組: 02-25060396.
 
Hội Trợ giúp Lao Động Quốc Tế Đài Loan 台灣國際勞工協會(TIWA): 02-25956858.

Hội phụ nữ Nam dương (ĐL) - Giải đáp thắc mắc làm Giấy chứng minh 台灣南洋姐妹會: 07-6852818/02-25159943.

Hội phúc lợi xã hội EDEN伊甸基金會: 02-25777663/06-2523414.
 
Hội từ thiện Trại Trân Châu賽珍珠基金會: 02-23698880.

Hội từ thiện phụ nữ婦女救援基金會: 02-23569595/080239595.

Hội từ thiện Thiện Mục善牧基金會: 02-23815402.

Hiệp hội phục vụ xã hội Chí Thiện至善社會服務協會: 02-23560118.

Hội từ thiện Lệ Hinh勵馨基金會: 02-23679595.

Đài Bắc關顧在臺外籍人士委員會: 02-27721070.
 
Cơ Long基隆安樂教會: 0955-025326.

Tân Trúc新竹外配關懷協會: 0932-175934.

Đào Viên桃園基督教台灣工業福音團契: 03-4356146.

Đài Nam台南疼厝邊全人發展協會: 06-3039538.
 
Gia Nghĩa嘉義雙福基金會: 05-2348836.

Gia Nghĩa嘉義扶緣服務協會: 05-3747552.

Vân Lâm雲林新移民關懷協會: 0934-190039.
 
Nghi Lan宜蘭壯圍教會: 03-9381854/0910-059823.

Bình Đông屏東大武山基金會: 08-7387677.
 
Cao Hùng高雄前鎮教會: 07-821-2443.

Cao Hùng高雄生命樹國際教會: 07-3683087/0920114873.

Hiệp hội中華民國外籍配偶輔導協會: 0986-815947.

Hiệp hội Điều hành Y tế Đài Loan
Đường dây Phục vụ thông dịch tiếng Việt

Lưu ý:

Khi làm thủ tục, lúc khám bệnh, hoặc khi người lao động cần một thông dịch viên để được giúp đỡ, xin dùng thoại công cộng hoặc điện thoại bàn, gọi số miễn phí: 0800-001-022. Điện thoại di động xin vui lòng gọi số: 04-7284001.

Thời gian phục vụ: + Sáng: 08:00 ~ 01:00.
       + Chiều: 01:30 ~ 05:30.
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung