Giúp Việc Tại Đài Loan, Xuất Khẩu Lao Động Giúp Việc Đài Loan

Điều dưỡng - giúp việc Đài Loan có thể làm được đến 14 năm

Thời gian gần đay Đài Loan vừa thay đổi quy định về giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm điều dưỡng và giúp việc tại Đài Loan Đài Loan có thể làm việc tối đa 14 năm. Và bắt buộc người sử dụng lao động phải trả phí an toàn lao động cho người lao động của họ.


 

Trước đây  theo quy định lao động nước ngoài làm công việc điều dưỡng, giúp việc chỉ được ở 3 năm một số trường hợp đặc biệt chỉ được phép làm việc tại Đài Loan tối đa 12 năm, những năm gần đây lao động nước ngoài có thể được gia hạn thêm 2 năm nữa.

Luật mới ban hành cũng quy định những đối tượng lao động có thu nhập thấp, thu nhập không ổn định, không có khả năng chi trả cho môi giới thì chủ sử dụng lao động phải trả một khoản phí an toàn lao động  khoảng 2.000 Đài tệ mỗi tháng nếu như người lao động chứng minh được họ thuộc tầng lớp có thu nhập thấp.

Những người ủng hộ luật mới ở Đài Loan nhấn mạnh tầm quan trọng  việc giữ lại người lao động điều dưỡng, giúp việc lâu năm, có bề dày kinh nghiệm làm việc, đồng thời chỉ ra những dự định lâu dài cính quyền và cơ quan lập pháp sẽ nghiên cứu những chính sách quy định nhập cư cho người lao động nước ngoài làm việc lâu dài tại Đài Loan.


Tuy nhiên những điều liên quan đến pháp luât, quyền lợi con người, đất nước thì không thể một người nói và ngày một ngày hai mà làm được. Đảng đối lập khẳng định luật mới không được phép thực hiện bởi nó sẽ tạo lỗ hổng để người nước ngoài trở thành người nhập cư, Nhưng Đảng Dân chủ tiến bộ lại cho rằng người lao động nước ngoài muốn nhập cư hay gia hạn giấy phép thì phải có những kỹ năng đặc biệt trong công việc đang làm.Chính sách này cần thời gian để có sự thống nhất giữa các đảng với nhau để đưa ra một chính sách hợp lý nhất đối với điều kiện để lao động nước ngoài nhập cư.

Theo con số thống kê của bộ lao động Đài Loan đến cuối tháng 10 năm 2014 số lao động nước ngoài làm giúp việc, điều dưỡng Việt Nam  tại Đài Loan là 215.000 người chiếm hơn 90% những người nước ngoài làm giúp việc, điều dưỡng ở Đài Loan
 


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung