Giúp Việc Tại Đài Loan, Xuất Khẩu Lao Động Giúp Việc Đài Loan
Điều dưỡng - giúp việc Đài Loan có thể làm được đến 14 năm
Thời gian gần đay Đài Loan vừa thay đổi quy định về giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm điều dưỡng và giúp việc tại Đài Loan Đài Loan có thể làm việc tối đa 14 năm. Và bắt buộc người sử dụng lao động phải trả phí an toàn lao động cho người lao động của họ.  
Không cô đơn ở xứ người
Hiện nay, chưa có những thống kê cụ thể song lượng người lao động nữ Việt Nam sang Đài Loan xuất khẩu lao động làm nghề giúp việc gia đình và chăm sóc người già, người bệnh chiếm tới một số lượng vô cùng đáng kể trong tổng số người lao động Việt Nam đang làm việc ở thị trường lao đọng này.
Từ Osin trở thành bà chủ của một thương hiệu TRÀ nổi tiếng
Xuất khẩu lao động sang Đài Loan làm việc. Người lao động nữ thường chọn cho mình những nghề phù hợp với bản thân cũng như là bản năng của người phụ nữ. Vì vậy, đa số lao động nữ đã chọn làm Osin khi tham gia xuất khẩu lao động