Chi Phí - Thu Nhập
Tỷ giá đồng yên, 1 yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Không biết tỉ giá đồng Yên so với VNĐ hiện tại là bao nhiêu? 1 Yên bằng bao nhiêu VNĐ vậy?
Tiền lương tối thiểu làm theo giờ ở các tỉnh tại Nhật Bản
Đối với người lao động có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động Nhật Bản thì mục đích đầu tiên và trên hết là mức thu nhập kiếm được mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tháng là bao nhiêu?