Quy Trình Tuyển Chọn
Nghề Osin nên theo đuổi ước mơ hay chỉ đơn giản chỉ là vấn đề tài chính
Ngày nay, để theo đuổi ước mơ hay chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề kinh tế gia đình của mình, những người lao động trẻ đã bỏ qua những mặc cảm tự ti về cái tên của nghề nghiệp và luôn tất bật cho mỗi ngày làm việc.
Điều kiện để được bảo lãnh sang Nhật làm giúp việc
Những người giúp việc có tư cách cư trú là một trong những hoạt động được chỉ định đặc biệt đối với từng người. người bảo lãnh phải gửi đơn yêu cầu cơ quan xuất nhập cảnh cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú cho lao động được bảo lãnh
Tin vui cho những giúp việc muốn làm việc tại Nhật Bản
Trong tương lai gần Nhật Bản sẽ chấp nhận tiếp giúp việc từ nước ngoài, Thành phố Tokyo và một số khu vực khác ở Nhật Bản trở thanh nơi giúp việc gia đình dễ dàng tìm được công việc.