Giúp Việc Ở Nhật Bản, Xuất Khẩu Lao Động Giúp Việc Tại Nhật Bản

Hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận tư cách lao động

Những lao động nước ngoài đã được chấp thuận lao động xuất khẩu tại Nhật (có tư cách lưu trú là có thể làm việc được).

Nội dung: Giấy chứng nhận tư cách lao động, là văn bản do Bộ trưởng tư pháp cấp, căn cứ theo đòi hỏi xin cấp chứng thực của lao động nước ngoài đang lưu trú trên đất nước Nhật Bản, chứng minh các hoạt động có thù lao hoặc công việc có lợi nhuận, mà lao động nước ngoài đó có khả năng thực hiện.


 
Không có Giấy chứng thực này tức là lao động nước ngoài sẽ không được lao động được tại Nhật Bản. Khi có Giấy chứng thực này, bên tuyển dụng tiếp nhận lao động có thể biết nội dung được phép hoạt động của lao động nước ngoài đó, thủ tục tìm việc cũng vì thế mà dễ dàng hơn.
 
Dĩ nhiên, Luật nhập cảnh cũng đã quy định, kể cả khi người lao động nước khác không nộp Giấy chứng nhận nhân cách lao động này thì bên tuyển chọn cũng không được phép sử dụng lao động nước ngoài đó để làm những việc chẳng có lợi.

Chi phí nộp cho Cục nhập cảnh: 900 Yên
 
Ví dụ:
 + Khi đi phỏng vấn xin việc, bên ơhias chủ xí nghiệp tuyển dụng muốn Nội dung hoạt động trong giấy chứng nhận tu cách lưu trú của bản thân lao động.
 + Khi quyết định chuyển việc, muốn xác nhận xem nội dung ngành nghề của công ty chuyển đến có trong phạm vi hoạt động cho phép của mình không?


 


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung