Giúp Việc Tại Đài Loan, Xuất Khẩu Lao Động Giúp Việc Đài Loan

Phí môi giới và dịch vụ lao động xuất khẩu Đài Loan giảm mạnh

Ngày 09/05/2016, Bộ LD-TB&XH đã ban hành Công văn 1538/LĐTBXH-QLLĐNN để thay thế công văn 2176/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/06/2015 của Bộ LD-TB&XH hướng dẫn các doanh nghiệp, công ty phái cử về việc đưa lao động sang Đài Loan làm việc.Những nội dung chính của công văn số 1538/LĐTBXH-QLLĐNN bao gồm:
Hướng dẫn các doanh nghiệp, công ty hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài mới chưa được phía thị trường Đài Loan cấp phép hoạt động đưa người lao động tới “đảo Ngọc” về thủ tục giới thiệu và đề nghị những cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan cấp phép hoạt động dịch vụ đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

Hướng dẫn các doanh nghiệp, công ty phái cử thực hiện các hoạt động cung ứng lao động giúp việc cho người nước ngoài, khán hộ công và thuyền viên tàu cá gần bờ. Trong đó, có những quy định cụ thể về các khoản thu phí như sau:
- Phí môi giới: Không quá 400USD/người/hợp đồng 3 năm.
- Phí dịch vụ: Không quá 620USD/người/hợp đồng 3 năm/thuyền viên và không quá 1.000USD/người/hợp đồng 3 năm/khán hộ công.
- Phí đào tạo: Không quá 532.000 đồng/khoá thuyền viên và không quá 4.500.000 đồng/khoá khán hộ công.
- Ký quỹ: Không quá 1.000 khán hộ công/thuyền viên và không quá 800USD/người/ khán hộ công.
Ngoài ra, quy định doanh nghiệp, công ty phái cử phải cấp phiếu thu, hoá đơn đầy đủ cho lao động.
  


Đăng ký tư vấn
Họ và tên* Vui lòng nhập Họ tên
Điện thoại* Vui lòng nhập Điện thoại
Email * Vui lòng nhập Email
Năm sinh
Tỉnh thành
Nội dung liên hệ *
Vui lòng nhập Nội dung